ஜனாதிபதியின் வெற்றி உறுதி; ஐ.ம.சு.மு தேர்தலுக்கு எப்போதும் தயார்