நான்கு நீர்சேகரிப்பு குளங்களை புனரமைக்க 100 இலட்சம் ரூபா நிதி